Jakie wymogi formalne należy spełnić, aby podjąć pracę za granicą?

Praca za granicą to przede wszystkim szansa na wyższe zarobki niż w Polsce. Poza tym pozwala zdobyć cenne doświadczenie zawodowe, podszlifować język obcy i poznać inną kulturę od środka. Zastanawiasz się nad podjęciem pracy za granicą, ale nie wiesz, jakich formalności musisz dopełnić? Wszystkiego dowiesz się z naszego poradnika.

Formalności przed podjęciem pracy w krajach Unii Europejskiej

Odkąd w 2007 roku Polska została przyjęta do strefy Schengen, wyjazd do pracy za granicą jest znacznie ułatwiony. Aby wjechać na teren większości krajów Europy, nie trzeba już posiadać wizy. Do strefy Schengen nie należą 4 kraje będące państwami członkowskimi UE: Irlandia, Cypr, Bułgaria i Rumunia. Układ z Schengen podpisały jednak 4 kraje niebędące państwami członkowskimi UE: Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Liechtenstein.

Od momentu wejścia przez Polskę do Unii Europejskiej kolejne kraje otwierały swój rynek pracy dla Polaków. Od wielu lat popularnym kierunkiem emigracji są Niemcy. Nasi zachodni sąsiedzi w pełni otworzyli rynek pracy dla Polaków w 2011 roku. Do pobytu w Niemczech trwającego do 3 miesięcy wystarczy ważny dowód osobisty lub paszport. Poza tym należy mieć Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Po przyjeździe do Niemiec należy zameldować się we właściwym urzędzie meldunkowym w ciągu 7 lub 14 dni od przyjazdu.

Aby znaleźć pracę w Niemczech, zabierz ze sobą odpis aktu urodzenia, świadectwo ukończenia szkoły i dyplom uczelni wyższej oraz prawo jazdy, jeśli je posiadasz. Wszystkie dokument muszą być przetłumaczone na język niemiecki i poświadczone tzw. klauzulą apostille, aby mogły zostać użyte za granicą. Takiego uwierzytelnienia dokonują odpowiednie instytucje państwowe.

Formalności przed podjęciem pracy w Wielkiej Brytanii

Polacy szukają pracy również w krajach nienależących do Unii Europejskiej. Wciąż popularnym kierunkiem emigracji – choć nie tak bardzo, jak jeszcze kilka lat temu – jest Wielka Brytania. Po opuszczeniu przez nią Unii Europejskiej w 2020 roku zmieniły się jednak zasady, na jakich obywatele innych państw mogą podejmować w niej pracę.

Obecnie w celu podjęcia pracy w Wielkiej Brytanii po Brexicie trzeba posiadać wizę pracowniczą. Aby ją uzyskać, należy mieć pewną pracę w Wielkiej Brytanii oraz dokument Certificate of Sponsorship od pracodawcy. Ponadto wniosek należy uzupełnić o paszport biometryczny / paszport z miejscem na wizę, dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego oraz adres mailowy. Wszystkie dokumenty muszą być w języku angielskim. Wniosek o wizę można złożyć na 3 miesiące przed planowaną datą wyjazdu. Czas odpowiedzi wynosi 3 tygodnie.

Jeżeli szukasz pracy w innym kraju – czy to w Unii Europejskiej, czy poza nią – i potrzebujesz pomocy w załatwieniu niezbędnych formalności, nasza agencja pracy za granicą AGOC z Łodzi stoi przed Tobą otworem. Zgłoś się do nas, a na podstawie rozmowy ustalimy, jakie są Twoje oczekiwania i co możemy dla Ciebie zrobić. Przedstawimy Ci najciekawsze oferty pracy za granicą, a jeśli któraś z nich Ci się spodoba, pomożemy w przygotowaniu CV i przetłumaczeniu niezbędnych dokumentów. Dzięki temu wyjazd do pracy stanie się znacznie prostszy.